محورهـای همایــش

محور کارآفرینی

- راه‌اندازی و مدیریت استارتاپ‌ها
-
توانمندسازی کارآفرینان جوان و نوآور
- ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جوامع

- راهبردهای موفق در مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی
- استراتژی‌های مالی و مدیریت مالی
- تجربیات مدیران موفق در مقابله با چالش‌های کسب و کار

​محور مدیریت کسب و کار

​محور بازاریابی

-رویکردهای نوین در بازاریابی دیجیتال
- تحلیل بازار و تحقیقات بازار
- استراتژی‌های موفق در بازاریابی و فروش

- محور نوآوری و خلاقیت
- تشویق خلاقیت در سازمان‌ها و کسب‌ وکارها
- ارتباط نوآوری با رشد و پیشرفت سازمانی

​محور نوآوری و خلاقیت

- قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار
- حقوق و تعهدات کارفرما و کارمند
- راهکارهای حل اختلافات حقوقی در کسب و کار

​محور حقوق و قوانین کسب و کار

- تحلیل مالی و اقتصاد سازمانی
- برنامه‌ریزی مالی و تصمیم‌گیری در سازمان
- مدیریت بودجه و کنترل هزینه‌ها

محور مدیریت مالی و حسابداری

- برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران
-
نقش رهبران در مواجهه با بحران
-
مدیریت بحران در دنیای دیجیتال

محور مدیریت بحران در سازمان

- ایجاد فرهنگ کارآفرینی در سازمان‌ها
- نوآوری در مدل‌های کسب و کار
- تجاری‌سازی فناوری و ایده‌های نوآورانه

محور مدیریت کارآفرینی و نوآوری

- اداره دانش و مدیریت اطلاعات در سازمان
- توسعه استراتژی‌های فناوری اطلاعات و مدیریت آنها
- توسعه راهکارهای امنیت سایبری

محور مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

- مدیریت انگیزه و اشتیاق کارکنان
-
ایجاد تیم‌های موثر و همکاری در سازمان
-
مدیریت تنوع و مساوی‌سازی در سازمان‌ها

محور مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

- مدیریت هتل‌ها و رستوران‌ها
- گردشگری فرهنگی و تاریخی
- مدیریت بحران و امنیت در گردشگری

​زمینه گردشگری

- مدیریت تیم‌های ورزشی
- توسعه اقتصادی و تجاری ورزش
- توسعه فناوری در ورزش

زمینه مدیریت ورزشی

- حقوق قراردادهای بازرگانی
- حقوق ملکی در معاملات تجاری
- حقوق تجارت بین‌المللی

زمینه حقوق بازرگانی

- توسعه مهارت‌های مدیران در بهره‌وری
-
استفاده از داده و اطلاعات برای بهبود عملکرد
-
تاثیرات بهره‌وری بر میزان رضایت مشتریان

محور مدیریت بهره‌وری و تعالی سازمان

- رهبری و نقش رهبران در برندینگ
- مدیریت کارآفرینی و استارتاپ‌ها
- مدیریت بنگاه‌های کوچک و متوسط

مدیریت و برندینگ